Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

martinif16

August 14 2017

martinif16

August 13 2017

martinif16
martinif16
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viatruustme truustme
martinif16
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

August 12 2017

August 11 2017

martinif16
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viabeinthe beinthe
martinif16
4486 d65e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
martinif16
martinif16
2041 aed2
martinif16
martinif16
8984 b0a0 500
Reposted fromsosna sosna viapannakies pannakies

August 10 2017

9628 fea9
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

August 07 2017

martinif16
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
martinif16
martinif16
8866 397e 500

August 06 2017

martinif16
8834 54ee 500
Reposted fromamatore amatore viausmiechprosze usmiechprosze
martinif16
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viacherrykiss cherrykiss

August 02 2017

5109 2f77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl