Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

martinif16
4176 cff1 500
Reposted fromhagis hagis viausmiechprosze usmiechprosze
martinif16


Frida (2002)
Selma Hayek is Frida Kahlo! Is there anything in the world more sexy?

March 11 2018

martinif16
3300 ce7d 500
martinif16
martinif16
1272 2c7e
Reposted fromnezavisan nezavisan via4777727772 4777727772
martinif16
2480 5d08 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapannakies pannakies

February 25 2018

martinif16
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios vialadies-warriors ladies-warriors
martinif16
2564 e8f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viazoi zoi

February 24 2018

martinif16
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii
martinif16

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
martinif16
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamayamar mayamar
martinif16
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viamayamar mayamar

February 22 2018

2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

martinif16

February 21 2018

martinif16
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viapannakies pannakies

February 18 2018

martinif16
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
martinif16
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaxmartii xmartii

February 15 2018

martinif16
0181 0d5f 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl