Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

martinif16
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamayamar mayamar
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaphenylethylamine phenylethylamine

January 01 2018

martinif16
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viamayamar mayamar
martinif16
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul vialadies-warriors ladies-warriors

December 30 2017

martinif16
5086 2f4d 500
Reposted from777727772 777727772
martinif16
5704 fc7d
Reposted from777727772 777727772
martinif16

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala via777727772 777727772
martinif16
6267 ac22
Reposted from777727772 777727772
martinif16
8082 8f05 500
Reposted from777727772 777727772
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
martinif16
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viasambaanka sambaanka
martinif16
2826 5573 500

December 29 2017

martinif16
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
martinif16
3873 b440
Reposted from777727772 777727772 viadreamadream dreamadream
martinif16
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
martinif16
6995 fd01
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viazoi zoi

December 28 2017

martinif16
Żegnaj
Wyprowadź się z mych snów
Już nigdy więcej
Zamknęłam serce
Żadnych wspomnień
I żadnych twoich słów
— Ania Dąbrowska-Porady na zdrady
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
9910 0365 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl