Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

martinif16
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadeliine madeliine
martinif16
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszarakoszula szarakoszula

May 22 2017

5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock vianiezdara niezdara
martinif16
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viaprettylitlleliar prettylitlleliar

May 21 2017

8516 ad06
Reposted fromAmericanlover Americanlover
martinif16
Reposted fromciarka ciarka viamayamar mayamar

May 19 2017

martinif16
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viausmiechprosze usmiechprosze
martinif16

May 17 2017

martinif16
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
martinif16
martinif16
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viasambaanka sambaanka
martinif16
7643 a1fe 500

May 16 2017

martinif16
Znowu wszystko zmienia się w lód.
A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted bycytatyvivre1ladylenaniemaproblemujestnamdzisiajsmutnobanshemslexipodkreslajmnietoniewszystkomycelinencmspshadowfadeblubramojanazawszeendlessmemoriesczylipapryczkaczilicorazmniejhoudahighsoulBiloraolls503newbeginningrusalkadmiralNatalcynkaczekoladowanadziejayouaresonaivelottibluebellgreen-tealaluszekabsolutelyfuckingnotSuckMyDickover-landpani-magdalenalonelypassengerbadgalKrowiPlacekdozylniewithoutendiamlosingmyselfffcoolstorybro23JakisproblemheavencanwaitszyderalottibluebellbecausefuckyouolvidomyownsunriseNothingIsTruebe-awesome-today
7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viapotrzask potrzask
martinif16
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
martinif16

May 13 2017

martinif16

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
martinif16
1234 a571 500
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viamayamar mayamar
martinif16
1228 0c51 500
Brilliant poster. Nice one Dave.
Reposted fromsommteck sommteck viapotrzask potrzask

May 12 2017

martinif16
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viapamieciodlegle pamieciodlegle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl