Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viausmiechprosze usmiechprosze
martinif16
7337 efc8
martinif16
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viacarmenluna carmenluna
martinif16
1679 8ef3 500
Reposted fromxawery xawery viabookart bookart
martinif16
8782 5d28
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacarmenluna carmenluna
martinif16
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacarmenluna carmenluna
martinif16
Reposted fromjedyny jedyny viacarmenluna carmenluna
martinif16
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viacarmenluna carmenluna
martinif16
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
martinif16
1088 8796 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamikmikmik mikmikmik

August 05 2019

martinif16
martinif16
1865 2a61
martinif16

August 04 2019

martinif16
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viausmiechprosze usmiechprosze

August 03 2019

martinif16
martinif16
Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
martinif16
Córeczko, musisz zrozumieć, że jesteś kobietą, za którą mężczyźni będą szaleć i rwać sobie włosy z głowy. Ale nie taką, z którą się ożenią.
- Dlaczego?
- Bo życie z Tobą to totalna niewiadoma i ciągle podniesione tętno, sama z sobą nie możesz wytrzymać, a co dopiero ktoś. Mężczyźni potrzebują spokoju, a Ty większość z nich byś na wióry rozniosła.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustfeel justfeel
martinif16
6785 3776
martinif16
3448 8e1c
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna

July 31 2019

martinif16
6477 b19e
Reposted fromonlywhite onlywhite viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl