Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

martinif16
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viaAmericanlover Americanlover
martinif16
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viawrazliwa wrazliwa
martinif16
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
martinif16
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawrazliwa wrazliwa

June 05 2017

martinif16
I przyszła taka jakaś dziwna tęsknota. Łajdaczka nieproszona. Za czymś, co jeszcze się nie zaczęło. Za smakiem, którego nie zdążyły poznać usta. Za dłonią, w której nie znalazła się dłoń. Za zapachem, który nie obiegał serca.
— K.Kowalewska
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
martinif16
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla

June 04 2017

martinif16

June 03 2017

martinif16
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viasambaanka sambaanka
martinif16
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viadzieciak12 dzieciak12

June 01 2017

martinif16
- Wytrzymasz ze mną?
- Nie wytrzymam bez Ciebie.
Reposted fromjajebie jajebie viazoi zoi
martinif16
1509 994d 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapoppyseed poppyseed
8076 3189 500

laclefdescoeurs:

Evening falls, 1916, Nikolay Dubovskoy

martinif16
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapoppyseed poppyseed

May 29 2017

martinif16
7668 afc9 500
martinif16
3563 6850 500
martinif16
3962 fab6
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viablondi blondi

May 27 2017

martinif16
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaAmericanlover Americanlover
0574 292e 500

chandelyer:

Elie Saab fall 2016 couture

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl